Solarni paket 50

Cijena: na upit

Solarni paket sastoji se od:

1x vakuumski kolektor DHW 20 (20 cijevi)

2x vakuumski kolektor DHW 15 (15 cijevi)

1x solarni spremnik (500L)

2x kit za montažu na ravnu ili kosu površinu

1x dvostruka solarna stanica s cirkulacijskom pumpom fi15mm

1x solarna regulacija

1x set za spajanje i odzračivanje fi15mm

1x ekspanziona posuda 35L

1x solarna tekućina 30L